Pedagogisch project + foto's

Afbeelding invoegen

In het pedagogisch project maken wij een onderscheid in de leeftijden van de jonge kinderen. 

Dagelijks zijn maximum 46 kindjes aanwezig tussen 0 maanden en 2,5 à 3 jaar:

BABYBOX (23 kindjes) => 3 kinderverzorgsters  (3 groepjes)
BIEBELBOX (23 kindjes) => 3 kinderverzorgsters   (2 groepjes) 
+ onze opvoedster

Voor beide leeftijdsgroepen zijn er aparte leefruimtes, die het specifieke karakter van de doelgroepen ondersteunen: BABYBOX (van 3 maanden tot 16 à 18 maanden) en BIEBELBOX (van 16 à 18 maanden tot 2,5 à 3 jaar) en vanaf 2,5 jaar gaan de kindjes naar school.

Deze aparte leefruimtes zijn visueel afgebakend zodat we in kleinere groepjes kunnen werken.

Het begeleidend personeel houdt rekening met de specifieke noden van elk kind en zorgt voor aangepaste activiteiten, zowel individueel als in groepjes. Stabiliteit en continuïteit worden verzekerd door een vaste en terugkerende dagindeling.

De diverse ruimtes en het pedagogisch materiaal is aangepast aan de psychomotorische en expressieve noden in de leeftijdsevolutie van het kind.

Wanneer het weer het toelaat zijn activiteiten in open lucht mogelijk in de tuin.

Uitzonderlijk en met uitdrukkelijke toelating van de ouders nemen de kinderen deel aan activiteiten buiten de kribbe (naar het bos, naar de grote zandoppervlakte aan de Kronkel, ...).

De directie en het personeel stellen zich voortdurend in de kennis van de psychologie, psychomotoriek en sociale vaardigheden van de kinderen. In de bijscholingen wordt ook aandacht besteed aan de relaties met ouders en begeleiders. Kind & Gezin organiseert op regelmatige basis studiedagen.

Dagindeling BABYBOX (van ongeveer 3 maanden tot 16 à 18 maanden)

BABYGROEP 1= DE EENDJES
BABYGROEP 2 = DE VISJES   + DE KIKKERTJES


BABYGROEP 1= DE EENDJES


BABYGROEP 2 = DE VISJES   + DE KIKKERTJES


Bij deze doelgroep wordt er vooral aandacht besteed aan het specifiek dagritme van elk kind.

Zowel slaapperiodes, type voeding, momenten van voeding, ontlasting worden van dag tot dag genoteerd en eventueel besproken met de ouders. Via een invulblad en in een mondeling contact met de begeleidster worden al deze facetten opgevolgd en besproken.

Er worden vaste verzorgingsmomenten ingevoerd (minstens 4 maal per dag), en daarnaast is de verzorging gekoppeld aan de individuele noden van het kind.

Teneinde de baby’s stilaan structuur te geven verlopen de maaltijden volgens een vast schema (om 11u en 15u eten wij samen), met oog voor mogelijke uitzonderingen. 

Er wordt veel aandacht besteed aan de overgangsmomenten tussen flessenvoeding en vaste voeding (groenten, aardappelen, fruitpap…), en de overstap naar zelfstandig eten. Het eten gebeurt steeds op een vaste plaats in de ruimte met aangepaste stoeltjes.

Kinderen kunnen voldoende rusten en slapen. Hiervoor zijn aparte ruimtes voorzien.De individuele motorische ontwikkeling van elk kind krijgt voldoende beschermde ruimte. (rollen, wentelen, kruipen, stappen…). Er wordt aandacht besteed aan expressie zoals muziek. danspasjes,…) en nog veel meer.

Dagindeling BIEBELBOX (van ongeveer 16 à 18 maanden tot 2,5 à 3 jaar)

BIEBELS 1 = AAPJES
BIEBELS 2 = PAPEGAAITJES

De overstap naar deze leeftijdsgroep wordt bepaald door de mogelijkheid van het kind om zelfstandig te kunnen stappen en zelfstandig te eten.

De dagindeling verloopt veel strikter dan bij de jongste kinderen.

1. Eet- en rustmomenten zijn beter afgebakend en verlopen volgens een vast schema.
Om 11u en 15u eten wij samen + tussen 12u - 14u doen de kindjes hun middagdutje!

            

2. De zindelijkheidstraining vergt veel aandacht   

3. De motorische ontwikkeling wordt in kleinere groepjes met gerichte activiteiten gestimuleerd. Deze ontwikkeling heeft betrekking op het leren bewegen en is in te delen in grove en fijne motoriek. Bij grove motoriek gaat het om grote lichamelijke bewegingen zoals rollen, lopen, dansen, balanceren, springen, et cetera. Bij fijne motoriek gaat het om de handmotoriek en andere (kleine) bewegingen zoals spreken en het bewegen van de ogen. Een goede motoriek is een belangrijke voorwaarde om samen te kunnen spelen. De basis voor de motoriek wordt gelegd in de eerste twee levensjaren, maar blijft zich ook daarna verder ontwikkelen. Het is belangrijk om kinderen in hun motorische ontwikkeling te (blijven) ondersteunen door middel van spel, bewegingsactiviteiten en bewegingsruimte, zowel binnen als buiten. Kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen en hun energie kwijt kunnen.  

Activiteiten verlopen in functie van de seizoenen en de kalender.

Er is ook een grote TUIN aanwezig achteraan het kinderdagverblijf waar we gebruik kunnen van maken. De tuin is helemaal afgemaakt met draad en omheining. Verschillende glijbanen, grote speeltuigen, fietsjes, ballenbad, groot voetbadje voor tijdens de warme dagen, ... al het nodige is hier aanwezig:

                

Achter de KRONKEL ligt een grote zandweide, daar kunnen de kindjes rustig in het zand spelen tijdens de zomermaanden. Het is er afgelegen, rustig en om 15u eten de kindjes daar (bij goed weer) hun boterhammetjes en fruit op:          

                        

Onze ligging aan de rand van Brussel brengt met zich mee dat kinderen met multiculturele achtergrond bij ons worden opgevangen. 

Wij werken met het DayCare-systeem:


De Vlaamse Regering legt ons wettelijk het gebruik 

 van het NEDERLANDS op als voertaal.