Inclusieve opvang

Afbeelding invoegen

Inclusieve opvang = opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte 

Visie

In de opvang

Iedereen is welkom in de opvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Net als andere kinderen, willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. De ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Dit is inclusieve kinderopvang. Inclusieve kinderopvang is verrijkend voor alle betrokkenen: het kind met specifieke zorgbehoefte, de andere kinderen in de opvang, de opvang en de ouders. 

Net als voor de opvang van andere kinderen, draagt een goede samenwerking tussen ouders en opvang bij tot het welslagen van de opvang.
 • Wat verwachten de ouders en wat kan de opvang bieden?
 • De opvang speelt in op de eigenheid van elk kind, maar er wordt niet verwacht dat ze zelf gespecialiseerde zorgen opneemt zoals bijvoorbeeld kinesisten, logopedisten, psychologen of verpleegkundigen dit doen.
 • De ervaringen van ouders met hun kind met specifieke zorgbehoefte kan de kinderbegeleiders helpen hun kind goed op te vangen.
Beleid 

Inclusieve kinderopvang staat voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte tussen andere kinderen. 

Deze visie sluit aan bij 'Perspectief 2020' voor personen met een handicap: 'zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk'. 

De opvang respecteert de grondbeginselen van artikel 3 van het Internationaal Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap:
 • respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen;
 • non-discriminatie;
 • volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving;
 • respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van de mensheid en menselijke diversiteit;
 • gelijke kansen;
 • toegankelijkheid;
 • gelijkheid van man en vrouw;
 • respect voor de zich ontwikkelende mogelijkheden van kinderen met een handicap en eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen identiteit.