HygiŽne/Brand/Vergunning


Dagelijks wordt het centrum volledig gereinigd door gespecialiseerd personeel.

Het toezicht van Kind & Gezin garandeert de naleving van de Belgische wetgeving betreffende veiligheid, hygiŽne en bescherming op het werk.

Toegang

De toegang tot het kinderdagverblijf is streng beveiligd, de personeelsleden beschikken over een elektronische badge.

De ouders beschikken over één of twee elektronische badges met beperking in tijd. Indien een derde het kind komt ophalen, dient dit op voorhand verwittigd te worden door de ouders.

Indien de kribbe activiteiten organiseert buiten het dagverblijf, kunnen alleen deze kinderen deelnemen die een schriftelijke toelating van hun ouders of verantwoordelijke hebben. Bij het plaatsen van foto's op onze Facebook pagina, worden er alleen foto's geplaatst van kindjes waarvan de ouders toelating hebben gegeven. We hebben niet meer de mogelijkheid om foto's met een paswoord te beveiligen. Dus bij geen toelating, zullen er ook geen foto's van jouw kind terug te vinden zijn.

Wanneer een kind ziek wordt, worden de ouders onmiddellijk verwittigd. In overleg met de ouders worden de nodige maatregelen genomen. Als de ouders niet bereikbaar zijn, worden de nodige maatregelen genomen in overleg met een bereikbare arts.

Onderhoud van gebouwen

BABYBIEBELBOX voldoet aan alle wettelijke reglementeringen en onderwerpt zich aan de jaarlijkse controles die hiervoor nodig zijn. Kinderdagverblijf BABYBIEBELBOX heeft de goedkeuring van:

- Kind & Gezin 


- Brandveiligheid = onder toezicht van de Burgemeester en de Brandweer Overijse

- Voedselinspectie FAVV = elk jaar

- Brandalarmsysteem = aanwezig sinds 2010

Jaarlijks worden onze brandblussers, onze boilers en ons brandmeldingssysteem gecontroleerd. Deze controles worden ook geŽist door Kind & Gezin en zijn een voorwaarde voor erkenning.