Pedagogisch project + foto's

Afbeelding invoegen

In het pedagogisch project maken wij een onderscheid in de leeftijden van de jonge kinderen. 

Dagelijks zijn maximum 46 kindjes aanwezig tussen 0 maanden en 2,5 à 3 jaar:

BABYBOX (23 kindjes) => 3 kinderverzorgsters  (3 groepjes)
BIEBELBOX (23 kindjes) => 3 kinderverzorgsters   (2 groepjes) 

Voor beide leeftijdsgroepen zijn er aparte leefruimtes, die het specifieke karakter van de doelgroepen ondersteunen: BABYBOX (van 3 maanden tot 16 à 18 maanden) en BIEBELBOX (van 16 à 18 maanden tot 2,5 à 3 jaar) en vanaf 2,5 jaar gaan de kindjes naar school.

Deze aparte leefruimtes zijn visueel afgebakend zodat we in kleinere groepjes kunnen werken.

Het begeleidend personeel houdt rekening met de specifieke noden van elk kind en zorgt voor aangepaste activiteiten, zowel individueel als in groepjes. Stabiliteit en continuïteit worden verzekerd door een vaste en terugkerende dagindeling.

De diverse ruimtes en het pedagogisch materiaal is aangepast aan de psychomotorische en expressieve noden in de leeftijdsevolutie van het kind.

Wanneer het weer het toelaat zijn activiteiten in open lucht mogelijk in de tuin.

Uitzonderlijk en met uitdrukkelijke toelating van de ouders nemen de kinderen deel aan activiteiten buiten de kribbe (naar het bos, naar de grote zandoppervlakte aan de Kronkel, ...).

De directie en het personeel stellen zich voortdurend in de kennis van de psychologie, psychomotoriek en sociale vaardigheden van de kinderen. In de bijscholingen wordt ook aandacht besteed aan de relaties met ouders en begeleiders. Kind & Gezin organiseert op regelmatige basis studiedagen.

 Afbeelding invoegen

Dagindeling BABYBOX (van ongeveer 3 maanden tot 16 à 18 maanden)


BABYGROEP 1= DE EENDJES

Afbeelding invoegen 

Afbeelding invoegen

 Afbeelding invoegen


BABYGROEP 2 = DE VISJES   + DE KIKKERTJES

Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen  

Bij deze doelgroep wordt er vooral aandacht besteed aan het specifiek dagritme van elk kind.

Zowel slaapperiodes, type voeding, momenten van voeding, ontlasting worden van dag tot dag genoteerd en eventueel besproken met de ouders. Via een invulblad en in een mondeling contact met de begeleidster worden al deze facetten opgevolgd en besproken.

Er worden vaste verzorgingsmomenten ingevoerd (minstens 4 maal per dag), en daarnaast is de verzorging gekoppeld aan de individuele noden van het kind.

Afbeelding invoegen

Teneinde de baby’s stilaan structuur te geven verlopen de maaltijden volgens een vast schema (om 11u en 15u eten wij samen), met oog voor mogelijke uitzonderingen. 

Afbeelding invoegen

Er wordt veel aandacht besteed aan de overgangsmomenten tussen flessenvoeding en vaste voeding (groenten, aardappelen, fruitpap…), en de overstap naar zelfstandig eten. Het eten gebeurt steeds op een vaste plaats in de ruimte met aangepaste stoeltjes.

Kinderen kunnen voldoende rusten en slapen. Hiervoor zijn aparte ruimtes voorzien.

Afbeelding invoegen 

De individuele motorische ontwikkeling van elk kind krijgt voldoende beschermde ruimte. (rollen, wentelen, kruipen, stappen…). Er wordt aandacht besteed aan expressie zoals muziek. danspasjes,…) en nog veel meer.

Dagindeling BIEBELBOX (van ongeveer 16 à 18 maanden tot 2,5 à 3 jaar)

AAPJES & PAPEGAAITJES

Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen

De overstap naar deze leeftijdsgroep wordt bepaald door de mogelijkheid van het kind om zelfstandig te kunnen stappen en zelfstandig te eten.

De dagindeling verloopt veel strikter dan bij de jongste kinderen.

1. Eet- en rustmomenten zijn beter afgebakend en verlopen volgens een vast schema.
Om 11u en 15u eten wij samen + tussen 12u - 14u doen de kindjes hun middagdutje            

2. De zindelijkheidstraining vergt veel aandacht   

Afbeelding invoegen

3. De motorische ontwikkeling wordt in kleinere groepjes met gerichte activiteiten gestimuleerd. Deze ontwikkeling heeft betrekking op het leren bewegen en is in te delen in grove en fijne motoriek. Bij grove motoriek gaat het om grote lichamelijke bewegingen zoals rollen, lopen, dansen, balanceren, springen, et cetera. Bij fijne motoriek gaat het om de handmotoriek en andere (kleine) bewegingen zoals spreken en het bewegen van de ogen. Een goede motoriek is een belangrijke voorwaarde om samen te kunnen spelen. De basis voor de motoriek wordt gelegd in de eerste twee levensjaren, maar blijft zich ook daarna verder ontwikkelen. Het is belangrijk om kinderen in hun motorische ontwikkeling te (blijven) ondersteunen door middel van spel, bewegingsactiviteiten en bewegingsruimte, zowel binnen als buiten. Kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen en hun energie kwijt kunnen.  

Begeleide activiteiten verlopen in functie van de seizoenen en volgens onze thema's.

 

In de voormiddagwordt de begeleide activiteit gebaseerd op:

MAANDAG:motorische activiteiten

DINSDAG:taal ondersteunende activiteiten

WOENSDAG:sensomotorische activiteit

DONDERDAG:cognitieve activiteiten

VRIJDAG:emotionele activiteiten

De begeleide activiteit in de namiddag wordt gebaseerd op:

MAANDAG: cognitieve activiteit

DINSDAG: emotionele activiteit

WOENSDAG:motorische activiteit

DONDERDAG: sensomotorische activiteit

VRIJDAG:taal ondersteunende activiteit

 Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen

Er is ook een grote TUIN aanwezig rondom het kinderdagverblijf waar we gebruik kunnen van maken. De tuin is nog niet helemaal afgemaakt met draad en omheining (maar dat komt nog). Verschillende glijbanen, grote speeltuigen, fietsjes, ballenbad, groot voetbadje voor tijdens de warme dagen, ... al het nodige is hier aanwezig.

Onze ligging aan de rand van Brussel brengt met zich mee dat kinderen met multiculturele achtergrond bij ons worden opgevangen. 

Wij werken met het DayCare-systeem:


De Vlaamse Regering legt ons wettelijk het gebruik 

 van het NEDERLANDS op als voertaal.