Hygiëne/Brand/Vergunning

Afbeelding invoegen

Dagelijks wordt het kinderdagverblijf volledig gereinigd

Het toezicht van Kind & Gezin, FAVV, IDEWE,... garandeert de naleving van de Belgische wetgeving betreffende veiligheid, hygiëne en bescherming op het werk.

Toegang

De toegang tot het kinderdagverblijf is streng beveiligd, de personeelsleden beschikken over een elektronische badge.

De ouders beschikken over één of twee elektronische badges met beperking in tijd (tijdens de openingsuren). Indien een derde het kind komt ophalen, dient dit op voorhand verwittigd te worden door de ouders.

Indien de kribbe activiteiten organiseert buiten het dagverblijf, kunnen alleen deze kinderen deelnemen die een schriftelijke toelating van hun ouders of verantwoordelijke hebben. Bij het plaatsen van foto's op onze besloten Facebook pagina, worden er alleen foto's geplaatst van kindjes waarvan de ouders toelating hebben gegeven. 

Wanneer een kind ziek wordt, worden de ouders onmiddellijk verwittigd. In overleg met de ouders worden de nodige maatregelen genomen. Als de ouders niet bereikbaar zijn, worden de nodige maatregelen genomen in overleg met een bereikbare arts.

Onderhoud van gebouwen

BABYBIEBELBOX voldoet aan alle wettelijke reglementeringen en onderwerpt zich aan de jaarlijkse controles die hiervoor nodig zijn. Kinderdagverblijf BABYBIEBELBOX heeft de goedkeuring van:

- Kind & Gezin 

Afbeelding invoegen

- Brandveiligheid = onder toezicht van de Burgemeester en de Brandweer Overijse

- Voedselinspectie FAVV 

- Brandalarmsysteem

- Alarm & camerabewaking 

Jaarlijks worden onze brandblussers, onze boilers en ons brandmeldingssysteem gecontroleerd. Deze controles worden ook geëist door Kind & Gezin en zijn een voorwaarde voor erkenning.